Personvernspolicy

Introduksjon

Når du besøker vårt nettsted, samles det inn en rekke opplysninger om deg og din bruk av siden, som brukes til å se blant annet hvor mange besøkende vi har på vår side, samt hvilke sider som tiltrekker mest oppmerksomhet i hvilke perioder og fra hvilke geografiske steder vi har flest besøkende. Hvis du ikke ønsker at det samles inn opplysninger, bør du velge bort bruk av analyseinformasjonskapsler nederst på denne siden. Nedenfor har vi utdypet hvilken informasjon som samles inn og deres formål.

Utgiver

&SHUFL ApS
Frederiksholms Kanal 4B, sted
CVR: 35532366
+45 33116006
hello@andshufl.com

Dataansvarlig: Marie Nygaard Jensen Databehandlingsansvarlig: Marie Nygaard Jensen

Informasjonskapsler

Hjemmesiden bruker “cookies”, som er en tekstfil som lagres på datamaskinen din, nettbrettet eller mobilen din med det formålet å gjenkjenne enheten din, huske innstillingene dine og utføre statistikk og målrette innholdet deretter. Cookies kan ikke inneholde skadelige filer som f.eks. virus eller annet. Det er mulig å slette eller blokkere informasjonskapsler. Se veiledningen på Thagaard.org/cookiehandtering/.

Du kan når som helst endre informasjonskapselinnstillingene dine her, og også se en beskrivelse av datalagringen vi bruker i informasjonskapslene våre:


Datainnsamling

Personopplysninger

Personopplysninger er alle typer informasjon som kan knyttes til en person. Når du benytter vår hjemmeside, samler og behandler vi en rekke av disse informasjonene, samt når du benytter følgende: Webshopsalg, Analyseredskaper.

Vi samler inn og behandler vanligvis følgende typer informasjon: En unik ID, teknisk informasjon om datamaskinen, nettbrettet eller telefonen din, IP-adressen din, geografisk plassering (land og byområde), samt hvilke sider du klikker på. Dette skjer kun så lenge du er på vårt nettsted.

Kontaktskjemaer

Når du bruker våre kontaktskjema-innsendingsalternativer på nettsiden, blir disse lagret og sendt til vårt e-postsystem slik at vi kan besvare spørsmålene dine. Kontaktformularene blir ikke brukt til markedsføring, påmelding til nyhetsbrev eller lignende uten at du ber om det, og dine data blir ikke videreformidlet utenfor organisasjonen, med mindre det er relevant for emnet og du har gitt fullgodkjenning.

Konto

I den grad du selv gir eksplisitt samtykke til dette, og selv skriver inn opplysningene, behandles også: Navn, telefonnummer, e-post, adresse, betalingsopplysninger og annen informasjon du velger å skrive inn. Dette vil typisk være i forbindelse med opprettelse av login eller i forbindelse med et kjøp.

Analyseredskaper

For å kunne gi oss den beste innsikten og sammenligningen av dataene for nettsiden vår, bruker vi følgende analyseverktøy, som tar utgangspunkt i ovennevnte anonyme data: Google Analytics, Facebook Pixels, Google Tag Manager.

Du har til enhver tid ret til å ikke bli inkludert i våre analyser – dog setter vi pris på at du hjelper oss med å gjøre vår hjemmeside bedre, slik at vi kan forstå hva og hvor vi skal fokusere vår innsats.

Underdatabehandlere

(Hvem vi deler dine data med) >>> (Hvem vi deler dine data med)

BEHANDLER FUNKSJON LAND DATASIKKERHET UTENFOR EU DATADELING.
Thagaard ApS Hosting av hjemmeside EU Webhotel filer, SQL data og backups.
Bambora Motta online betalinger. Danmark Transaksjons- og ordredetaljer

Dataoppbevaring

Sikkerhet

Vi har truffet tekniske og organisatoriske tiltak mot at dine opplysninger ved et uhell eller ulovlig blir slettet, offentliggjort, tapt, forringet eller kommer i uvedkommendes kjennskap, misbrukt eller på annen måte behandlet i strid med lovgivningen. Ved databrudd vil alle våre registrerte brukere bli kontaktet innen 72 timer med beskjed om hvilke data som er gått tapt, samt en veiledning om hva de skal gjøre med det. Vår første prioritet i en slik situasjon er å få stengt sikkerhetshullet for å skape minst mulig datatap for brukerne.

Databeskyttelse

Vi verdsetter dine data, akkurat som vi gjør med våre egne, så vi beskytter våre (og dine) data med følgende initiativer, som vi alltid holder oppdatert: SSL-kryptering, firewall, sikkerhetsnettverk, to-faktor autentisering, opplæring av ansatte, godkjenning av passordstyrke, blokkere for passordbrudd.

Dataoppbevaringslengde

Hvis du skriver og sender inn data til nettsiden via kontaktskjemaer, vil disse bli oppbevart på siden i opptil 1 år for å kunne henvise til tidligere avtaler og kommentarer fra disse.

Brukere som oppretter seg på vår hjemmeside kan til enhver tid se, redigere og slette sine personlige opplysninger, og derfor er det ingen begrensning på hvor lenge vi oppbevarer denne informasjonen.

Nettstedets administratorer kan til enhver tid se og redigere informasjonen som brukerne har tilgjengelig i profilene sine.

Analytiske data arkiveres i ubestemt tid for å kunne se og følge vår online vekst samt forbedre vår aktivitet.

Våre kundekjøpsarkiver arkiveres i samsvar med gjeldende dansk lovgivning.

Databruddprosedyrer

Vi benytter oss av en oppdatert firewall, som til enhver tid gir oss beskjed hvis vår sikkerhet har blitt brutt, enten via brudd i firewallen eller et passordbrudd – slik blir vi varslet så raskt som mulig, etterfulgt av at vi kan håndtere situasjonen. Derudover avgir vår firewallukentlige oppdateringer om forhindrede forsøk på å angripe vår sikkerhet, samt alarm ved økt forsøksaktivitet, slik at vi til enhver tid er informert om mulige angrep mot våre (og deres) data.

Datarettigheder

Eksport og sletting av data.

Du har rett til innsyn i den dataen vi oppbevarer om deg. Du kan be om å få eksportert en fil med de personlige dataene vi har liggende, inkludert all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter all personlig data. Dette inkluderer ingen form for data som vi er forpliktet til å lagre av administrative, lovlige eller sikkerhetsgrunner.

Kontakt den behandlingsansvarlige via e-post eller telefon, angitt øverst på denne siden.